Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0384(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0070/2017

Arutelud :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Hääletused :

PV 13/06/2017 - 5.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0250

Protokoll
Esmaspäev, 12. juuni 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

15. ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat - Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises - Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks ***I (arutelu)
CRE

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielementide kohta pärast 2020. aastat [2016/2326(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Raport partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises [2016/2304(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda ja Iskra Mihaylova tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jan Olbrycht (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Claude Rolin (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel ja Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile ja Liliana Rodrigues.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini ja Olga Sehnalová.

Sõna võtsid Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda ja Iskra Mihaylova.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 5.10punkt 5.1 ja 13.6.2017 protokollipunkt 5.6.

Õigusalane teave