Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0231(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0208/2017

Předložené texty :

A8-0208/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2018 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Zápis
Úterý, 13. června 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

3. Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (zastupující zpravodaje) uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Merja Kyllönen (zpravodajka výboru TRAN), Nicola Caputo (zpravodaj výboru AGRI), Pilar Ayuso za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Julia Reid za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb a Seán Kelly.

Vystoupili Miguel Arias Cañete a Catherine Bearder.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 14.6.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:20.)

Právní upozornění