Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2318(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 17
CRE 12/06/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0246

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.2. Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα [2015/2318(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγήτριες: Martina Dlabajová και Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0246)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου