Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. juuni 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Hinnang sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi inimõiguste alaste suuniste rakendamise kohta (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hinnang sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi inimõiguste alaste suuniste rakendamise kohta (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave