Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - StrasbūraGalīgā redakcija

13. ES cilvēktiesību pamatnostādņu par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē īstenošanas novērtējums (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES cilvēktiesību pamatnostādņu par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē īstenošanas novērtējums (2017/2728(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai un Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums