Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 iunie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

13. Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Udo Voigt, neafiliat, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai și Stanislav Polčák.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică