Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. júna 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.

Právne oznámenie