Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 13. juuni 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Energiamärgistus ***I - Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest (arutelu)
 3.Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (arutelu)
 4.Programmi „Erasmus“ 30. aastapäeva tähistamine
 5.Hääletused
  5.1.Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Piiriülesed ühinemised ja jagunemised (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) ***I (hääletus)
  5.6.Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks ***I (hääletus)
  5.7.Energiamärgistus ***I (hääletus)
  5.8.Euroopa kultuuripealinnad aastatel 2020−2033 ***I (hääletus)
  5.9.Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine (hääletus)
  5.10.ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat (hääletus)
  5.11.Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Aruteludokument Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta aastaks 2025 (arutelu)
 10.Glüfosaat ja loamenetlused (arutelu)
 11.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 12.Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)
 13.Hinnang sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi inimõiguste alaste suuniste rakendamise kohta (arutelu)
 14.2016. aasta Serbia aruanne (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis
 16.2016. aasta Kosovo aruanne (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (157 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (74 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (23 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (62 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (236 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (375 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (923 kb)
Õigusalane teave