Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I - Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas (diskusijos)
 3.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)
 4.Programos „Erasmus“ 30-ties metų sukaktis
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Partnerių dalyvavimo ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos rezultatų matomumo didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos išlaidų efektyvumas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Bepilietybė Pietų ir Pietryčių Azijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Tarpvalstybinis įmonių jungimasis ir skaidymas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.Sąjungos dalyvavimas Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) ***I (balsavimas)
  5.6.Specialios priemonės, pagal kurias leidžiama nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą ***I (balsavimas)
  5.7.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (balsavimas)
  5.8.Europos kultūros sostinės 2020–2033 m. ***I (balsavimas)
  5.9.Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimas (balsavimas)
  5.10.ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindiniai elementai (balsavimas)
  5.11.Žuvų išteklių būklė ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinė ir ekonominė padėtis (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Diskusijoms skirtas dokumentas dėl EPS gilinimo iki 2025 m. (diskusijos)
 10.Glisofatas ir autorizacijos procedūros (diskusijos)
 11.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 12.Humanitarinė padėtis Jemene (diskusijos)
 13.ES žmogaus teisių gairių dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime įgyvendinimo vertinimas (diskusijos)
 14.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis
 16.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (diskusijos)
 17.Gauti dokumentai
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (156 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (76 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (11 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (22 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (60 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (245 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (386 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (917 kb)
Teisinis pranešimas