Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 12 juni 2017 (punt 7 van de notulen van 12.6.2017).

De Commissies BUDG, CONT, LIBE en ENVI konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

Juridische mededeling