Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 - 23 юни 2017 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 - 23 юни 2017 г. (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE.

Председателят отправи послание на солидарност към жителите на Лондон, където пожар на жилищна сграда причини множество жертви.

Изказаха се: Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, относно протичането на разискването, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek и Diane James.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация