Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2703(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0397/2017

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0264

Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

8.10. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0397/2017

(asendades B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Maria Heubuch, fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0264)

Õigusalane teave