Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2703(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0397/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0264

Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.10. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 och B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0397/2017

(ersätter B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 och B8-0402/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen,

—   Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini och Laura Ferrara.

Antogs (P8_TA(2017)0264)

Rättsligt meddelande