Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2636(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0396/2017

Ingediende teksten :

B8-0396/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/06/2017 - 8.11
CRE 14/06/2017 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0265

Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8.11. Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie ingediend naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0217/2017, overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, door Bernd Lange en Sajjad Karim, namens de Commissie INTA, over de stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 17 mei 2017 (punt 21 van de notulen van 17.5.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0265)

Juridische mededeling