Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. június 14., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

14. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó szabályozási vizsgálati eljárást érintő változáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó szabályozási vizsgálati eljárást érintő változáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a határon átnyúló, csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül nyújtott, le nem hívott hitel- vagy likviditási keretekre vonatkozó, kedvezményes likviditáskiáramlási vagy -beáramlási arány alkalmazására vonatkozó kiegészítő objektív kritériumok további részleteit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. május 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Koszovó* közötti stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépése miatt az 1215/2009/EK tanácsi rendelet Koszovónak nyújtott kereskedelmi engedmények tekintetében történő módosításáról (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA, AFET (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 2.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott eszközök egyes kategóriáira (infrastrukturális vállalatok) vonatkozó szabályozói tőkekövetelmény számítása tekintetében történő módosításáról (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az átjárhatósági műszaki előírások kidolgozásával, elfogadásával és felülvizsgálatával kapcsolatos konkrét célkitűzések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos harmadik országbeli központi bankoknak a monetáris, a devizaműveletekre és a pénzügyi stabilitásra vonatkozó politika teljesítése során a kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatóságra irányuló követelmények alóli mentessége tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. június 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Jogi nyilatkozat