Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. junij 2017 - StrasbourgKončna izdaja

14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve na spremembo v regulativnem preskusnem postopku za merjenje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog I in II k Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve na spremembo v regulativnem preskusnem postopku za merjenje emisij CO2 iz lahkih vozil (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 31. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 31. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s trgovinskimi koncesijami, odobrenimi Kosovu* zaradi začetka veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom na drugi strani (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: INTA, AFET (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z izračunom regulativnih kapitalskih zahtev za določene kategorije sredstev, ki jih imajo v posesti zavarovalnice in pozavarovalnice (infrastrukturna podjetja) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih ciljev za pripravo, sprejetje in pregled tehničnih specifikacij za interoperabilnost (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 8. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določenih centralnih bank tretjih držav iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem za posle v okviru izvajanja monetarne politike, politike deviznih poslov in politike za finančno stabilnost (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 12. junija 2017

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Pravno obvestilo