Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2003(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0195/2017

Разисквания :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Гласувания :

PV 15/06/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0271

Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Европейска програма за икономика на споделянето - Онлайн платформите и цифровият единен пазар (разискване)
CRE

Доклад относно Европейска програма за икономика на споделянето [2017/2003(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Доклад относно онлайн платформите и цифровият единен пазар [2016/2276(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Henna Virkkunen и Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen и Philippe Juvin представиха докладите.

Изказаха се: Joachim Schuster (докладчик по становището на комисията EMPL) и Dario Tamburrano (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказа се Tania González Peñas (докладчик по становището на комисията TRAN).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Axel Voss (докладчик по становището на комисията JURI), Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel и Olga Sehnalová.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen и Philippe Juvin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 и точка 7.7 от протокола от 15.6.2017 г г.

Правна информация