Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

22. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и S&D следните искания за назначаване:

Комисия AFET: Clare Moody

Подкомисия по сигурност и отбрана: Clare Moody

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора: David Martin

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Carlos Iturgaiz на мястото на Esther Herranz García

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация