Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

22. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade tagit emot följande begäranden om utnämningar från PPE- och S&D-grupperna:

AFET-utskottet: Clare Moody

underutskottet för säkerhet och försvar: Clare Moody

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU-Montenegro: David Martin

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Carlos Iturgaiz i stället för Esther Herranz García

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande