Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 14 ta' Ġunju 2017 - StrasburguVerżjoni finali
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Negozjati Interistituzzjonali (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 4.Modifika tal-aġenda
 5.Tħejjija tal-Kunsill Ewropew tat-22 u t-23 ta' Ġunju (dibattitu)
 6.Deċiżjoni tal-President Trump biex joħroġ lill-Istati Uniti mill-Ftehim dwar il-klima tal-COP21 (dibattitu)
 7.Seduta solenni - il-Kosta tal-Avorju
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.It-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I (votazzjoni)
  8.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Rolandas Paksas (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Mylène Troszczynski (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.5.Oġġezzjoni għal att delegat: pagament ekoloġiku (votazzjoni)
  8.6.Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel (votazzjoni)
  8.7.Rapport 2016 dwar is-Serbja (votazzjoni)
  8.8.Rapport 2016 dwar il-Kosovo (votazzjoni)
  8.9.Rapport 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (votazzjoni)
  8.10.Sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  8.11.Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 13.Dokumenti mressqa
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Ir-rifondazzjoni ta' Ewropa msejsa fuq il-valuri, ankrata f'istituzzjonijiet demokratiċi effikaċi u li tippromwovi ekonomija prospera f'soċjetà ta' ġustizzja u ta' koeżjoni (dibattitu topiku)
 16.Segwitu għall-Panama Papers u l-istat tad-dritt f'Malta (dibattitu)
 17.L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (dibattitu)
 18.Investiment barrani f'setturi strateġiċi (azzjonijiet tal-UE) (dibattitu)
 19.Il-faqar fost it-tfal (dibattitu)
 20.Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva - Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-Parlament
 22.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 23.Tassazzjoni tal-portijiet (dibattitu)
 24.Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (dibattitu)
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti
Verżjoni finali (189 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (62 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (83 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (11 kb)
  Riżultati tal-votazzjonijiet
Verżjoni finali (45 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (56 kb)
 
Minuti
Verżjoni finali (282 kb)
  Lista tal-Membri preżenti
Verżjoni finali (63 kb)
  Riżultati tal-votazzjonijiet
Verżjoni finali (720 kb)
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet
Verżjoni finali (938 kb)
Avviż legali