Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2722(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0414/2017

Arutelud :

PV 15/06/2017 - 4.1
CRE 15/06/2017 - 4.1

Hääletused :

PV 15/06/2017 - 7.2
CRE 15/06/2017 - 7.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0267

Protokoll
Neljapäev, 15. juuni 2017 - Strasbourg

7.2. Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Mukhtarli juhtum (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0414/2017

(asendades B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 ja B8-0420/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev ja Julia Pitera fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0267)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda, kes tegi ettepaneku hääletus edasi lükata, Charles Tannock ettepaneku poolt ja Pavel Telička ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (272 poolt, 315 vastu, erapooletuid 27).

Heidi Hautala esitas punkti 8 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusalane teave