Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2017

Συζήτηση :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0272

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.7. Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά [2016/2276(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Henna Virkkunen και Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (την οποία κατέθεσε η Ομάδα ECR)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0272)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου