Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0407/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0273

Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 15 d. - Strasbūras

7.8. Humanitarinė padėtis Jemene (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Humanitarinė padėtis Jemene (2017/2727(RSP))

Diskusijos vyko 2017 m. birželio 13 d., antradienį (2017 06 13 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2017 m. birželio 15 d. (2017 06 15 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ir B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0407/2017

(keičia B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 ir B8-0413/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete ir David McAllister PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Arne Gericke ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0273)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika