Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. června 2017 - Štrasburk

11.1. Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017: podpora úlohy rodičů při zajišťování kvalitního vzdělávání dětí
CRE

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000030/2017/rév.1), kterou pokládají Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg a Joëlle Bergeron za skupinu EFDD Komisi: Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017: podpora úlohy rodičů při zajišťování kvalitního vzdělávání dětí (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch rozvinula otázku a odpověděla rovněž na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Anna Záborská a Mireille D'Ornano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini a Tibor Szanyi.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Právní upozornění