Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 15 juni 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den humanitära situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 3.Bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli
  4.2.Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet
  4.3.Människorättssituationen i Indonesien
 5.Uttalanden av talmannen
 6.Utskottens sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (omröstning)
  7.2.Fallet med den azerbajdzjanske journalisten Afgan Mukhtarli (omröstning)
  7.3.Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (omröstning)
  7.4.Människorättssituationen i Indonesien (omröstning)
  7.5.Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (omröstning)
  7.6.Europeisk agenda för delningsekonomin (omröstning)
  7.7.Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (omröstning)
  7.8.Den humanitära situationen i Jemen (omröstning)
  7.9.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Större interpellationer (debatt)
  11.1.Firandet av Internationella familjedagen 2017: främjande av föräldrarnas roll för att värna om en god utbildning för sina barn
  11.2.Videodelningsplattformar och redaktionellt ansvar
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Framställningar
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (183 kb)  Närvarolista (57 kb)
 
Protokoll (78 kb)  Närvarolista (11 kb)  Omröstningsresultat (36 kb)  Omröstningar med namnupprop (61 kb)
 
Protokoll (253 kb)  Närvarolista (62 kb)  Omröstningsresultat (540 kb)  Omröstningar med namnupprop (989 kb)
Rättsligt meddelande