Index 
Proces-verbal
PDF 257kWORD 79k
Joi, 15 iunie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Situația umanitară din Yemen (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  4.1.Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli
  4.2.Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea
  4.3.Situația drepturilor omului în Indonezia
 5.Declarațiile Președintelui
 6.Componența comisiilor
 7.Votare
  7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Marine Le Pen (vot)
  7.2.Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli (vot)
  7.3.Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (vot)
  7.4.Situația drepturilor omului în Indonezia (vot)
  7.5.Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (vot)
  7.6.Agenda europeană pentru economia colaborativă (vot)
  7.7.Platformele online și piața unică digitală (vot)
  7.8.Situația umanitară din Yemen (vot)
  7.9.Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Interpelări majore (dezbatere)
  11.1.Sărbătorirea Zilei Internaționale a Familiei 2017: promovarea rolului părinților în protejarea educației de bună calitate pentru copiii lor
  11.2.Platformele de partajare a materialelor video și responsabilitatea editorială
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Depunere de documente
 14.Petiții
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Situația umanitară din Yemen (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 13 iunie 2017 (punctul 11 al PV din 13.6.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0408/2017);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0409/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli și João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0410/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0411/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0412/2017);

—   Barbara Lochbihler, Alyn Smith și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0413/2017).

Vot: punctul 7.8 al PV din 15.6.2017.


3. Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creștere economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2017) adresată de Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D și de Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek și Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Comisiei: Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

Patrizia Toia și Françoise Grossetête au dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Martina Werner, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Massimiliano Salini, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Herbert Reul, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Edouard Martin, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Anne Sander, Bernd Lange, Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 14.6.2017.)


4.1. Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli

Propuneri de rezoluții B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 și B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Petras Auštrevičius, Helmut Scholz și Željana Zovko au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Krzysztof Hetman, Kosma Złotowski, Norica Nicolai și Ivo Vajgl.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Grapini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Heidi Hautala, Fabio Massimo Castaldo, Michaela Šojdrová, Seán Kelly și Ana Gomes.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 15.6.2017.


4.2. Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea

Propuneri de rezoluții B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 și B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

Branislav Škripek, Soraya Post, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo și Tunne Kelam au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Pavel Svoboda, Doru-Claudian Frunzulică și Amjad Bashir, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Bas Belder, Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot și Marijana Petir.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 15.6.2017.


4.3. Situația drepturilor omului în Indonezia

Propuneri de rezoluții B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 și B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

Bas Belder, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Hilde Vautmans, Marie-Christine Vergiat și Jeroen Lenaers au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Csaba Sógor și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot și Stanislav Polčák.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 15.6.2017.

(Ședința, suspendată la 11.40, a fost reluată la 12.00.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


5. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la incendiul care a distrus o clădire rezidențială din Londra în noaptea de marți spre miercuri, 14 iunie 2017.

Parlamentul European a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.

Președintele a rostit o declarație privind eliminarea tarifelor de roaming în Uniunea Europeană.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Bruno Gollnisch și Christian Ehler (Președinta a oferit clarificări ca răspuns la afirmațiile lui Bruno Gollnisch).


6. Componența comisiilor

La solicitarea Grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

ECON : Renato Soru în locul lui Luigi Morgano


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Cerere de ridicare a imunității lui Marine Le Pen (vot)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A8-0223/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0266)


7.2. Cazul jurnalistului din Azerbaidjan Afgan Mukhtarli (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 și B8-0420/2017 (2017/2722(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0414/2017

(care înlocuiește B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017 și B8-0420/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev și Julia Pitera, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Patricia Lalonde și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Indrek Tarand, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0267)

Intervenții

Cristian Dan Preda pentru a propune amânarea votului, Charles Tannock, pentru cerere, și Pavel Telička, împotriva cererii.

Cu VE (272 pentru, 315 împotrivă, 27 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Heidi Hautala a prezentat un amendament oral la punctul 8. Amendamentul oral a fost reținut.


7.3. Pakistan, în special situația apărătorilor drepturilor omului și pedeapsa cu moartea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017 și B8-0429/2017 (2017/2723(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0419/2017

(care înlocuiește B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017 și B8-0429/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere și Julia Pitera, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0268)

(Propunerea de rezoluție B8-0427/2017 a devenit caducă.)


7.4. Situația drepturilor omului în Indonezia (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 și B8-0431/2017 (2017/2724(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0424/2017

(care înlocuiește B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017 și B8-0431/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Andrey Kovatchev și Julia Pitera, în numele Grupului PPE

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și David Martin, în numele Grupului S&D

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić și Monica Macovei, în numele Grupului ECR

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0269)


7.5. Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (vot)

Raport privind punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice [2016/2064(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Udo Bullmann (A8-0200/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0270)


7.6. Agenda europeană pentru economia colaborativă (vot)

Raport referitor la o agendă europeană pentru economia colaborativă [2017/2003(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0195/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0271)


7.7. Platformele online și piața unică digitală (vot)

Raport referitor la platformele online și piața unică digitală [2016/2276(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportori: Henna Virkkunen și Philippe Juvin (A8-0204/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ECR)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0272)


7.8. Situația umanitară din Yemen (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP))

Dezbaterea a avut loc lamarți 13 iunie 2017 (punctul 11 al PV din 13.6.2017).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 15 iunie 2017 (punctul 4 al PV din 15.6.2017).

Propuneri de rezoluții B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 și B8-0413/2017 (2017/2727(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0407/2017

(care înlocuiește B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017 și B8-0413/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete și David McAllister, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Arne Gericke și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2017)0273)


7.9. Statutul și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0405/2017 și B8-0406/2017 (2017/2733(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0405/2017

Adoptat (P8_TA(2017)0274)

(Propunerea de rezoluție B8-0406/2017 a devenit caducă.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport José Manuel Fernandes și Udo Bullmann - A8-0200/2017
Momchil Nekov, Rosa D'Amato, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins și Anna Záborská

Raport Nicola Danti - A8-0195/2017
Tibor Szanyi, Andrejs Mamikins, Lucy Anderson și Anna Záborská

Raport Henna Virkkunen și Philippe Juvin - A8-0204/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP)) (B8-0407/2017)
Andrejs Mamikins

Propunere de rezoluție referitoare la finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice de la nivel european (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Anna Záborská și Branislav Škripek.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.00, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Interpelări majore (dezbatere)

11.1. Sărbătorirea Zilei Internaționale a Familiei 2017: promovarea rolului părinților în protejarea educației de bună calitate pentru copiii lor

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000030/2017/rév.1) adresată de Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg și Joëlle Bergeron, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Sărbătorirea Zilei Internaționale a Familiei 2017: promovarea rolului părinților în protejarea educației de bună calitate pentru copiii lor (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)

Beatrix von Storch a dezvoltat întrebarea și a răspuns de asemenea unei întrebări adresate conform proceduriicartonașului albastru” de Stanislav Polčák.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Anna Záborská și Mireille D'Ornano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini și Tibor Szanyi.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.


11.2. Platformele de partajare a materialelor video și responsabilitatea editorială

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (O-000035/2017) adresată de Curzio Maltese și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Platformele de partajare a materialelor video și responsabilitatea editorială (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017)

Curzio Maltese a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Maria Grapini și Stanislav Polčák.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 iunie 2017)

AFCO

- Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (2017/2089(INI))
(aviz: PETI, FEMM, EMPL, LIBE)

AGRI

- Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (2017/2088(INI))
(aviz: ENVI)

DEVE

- Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (2017/2083(INI))
(aviz: AFET, INTA)

ENVI

- Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/EC) (2017/2087(INI))
(aviz: ITRE)

FEMM

- Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (2017/2086(INI))
(aviz: DEVE, AFET)

ITRE

- Accelerarea inovării în domeniul energiei curate (COM(2016)0763 - 2017/2084(INI))
(aviz: ENVI, TRAN, REGI)

TRAN

- Salvarea de vieți: Sporirea siguranței vehiculelor în UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
[aviz: LIBE, IMCO (comisie asociată)]

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 iunie 2017)

TRAN

- Salvarea de vieți: Sporirea siguranței vehiculelor în UE (COM(2016)0787 - 2017/2085(INI))
[aviz: LIBE, IMCO (comisie asociată)]

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

JURI

- Modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: ENVI, ITRE, JURI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

CONT

- Înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
retrimis fond: ITRE
aviz: CONT, REGI

DEVE

- Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
retrimis fond: ITRE
aviz: PETI, DEVE, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

BUDG, ITRE, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ITRE, LIBE, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în cazul N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamidei (acriloilfentanil) (08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

AFET, BUDG, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ITRE, ECON

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție privind combaterea urii și a extremismului în mediul virtual (B8-0299/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la sensibilizarea cu privire la boala celiacă (B8-0378/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la etichetarea originii orezului (B8-0379/2017)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la folosirea Miscanthusului pentru producerea biocarburanților (B8-0380/2017)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI


14. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general în datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost retrimise comisiei competente.

13 iunie 2017

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 0404/2017); Cesar Dezfuli Rello (nr. 0405/2017); Flavio Miccono (nr. 0406/2017); Flavio Miccono (nr. 0407/2017); Desislava Filipova (nr. 0408/2017); (*) (nr. 0409/2017); (*) (nr. 0410/2017); Joanna Swabe (Humane Society International) (nr. 0411/2017); Fabiano Filippin (nr. 0412/2017); (*) (nr. 0413/2017); (*) (nr. 0414/2017); Leonardo Raznovich (nr. 0415/2017); Irina Buchinger (nr. 0416/2017); Jonny Anderson (nr. 0417/2017); Emilio Nuzzolese (nr. 0418/2017); (*) (nr. 0419/2017); Teofil Eugen Guido Raimondi (nr. 0420/2017); Giuliano Varisco (nr. 0421/2017); (*) (nr. 0422/2017); (*) (nr. 0423/2017); (*) (nr. 0424/2017); Ignacio Hernández (nr. 0425/2017); Salomón David Navarro Marín (nr. 0426/2017); (*) (nr. 0427/2017); (*) (nr. 0428/2017); Harald Bolsinger (nr. 0429/2017); Nelson Marin (nr. 0430/2017); (*) (nr. 0431/2017); Maurizio Parodi (nr. 0432/2017); Daniel Knorr (nr. 0433/2017); (*) (nr. 0434/2017); (*) (nr. 0435/2017); (*) (nr. 0436/2017); (*) (nr. 0437/2017); (*) (nr. 0438/2017); (*) (nr. 0439/2017); (*) (nr. 0440/2017); (*) (nr. 0442/2017); (*) (nr. 0443/2017); Shane Kennedy (nr. 0444/2017); Teresa Maza García (nr. 0445/2017); (*) (nr. 0446/2017); (*) (nr. 0447/2017); (*) (nr. 0448/2017); (*) (nr. 0449/2017); (*) (nr. 0450/2017); Martin Jürgens (nr. 0451/2017); Hans Baeyens (nr. 0452/2017); Ana Margarita de la Cuesta de los Mozos (nr. 0453/2017); Daniel Enrique Gómez Lapuente (nr. 0454/2017); (*) (nr. 0455/2017); (*) (nr. 0456/2017); (*) (nr. 0457/2017); (*) (nr. 0458/2017); (*) (nr. 0459/2017); Diego Padoan (nr. 0460/2017); Marco Bazzoni (nr. 0461/2017); (*) (nr. 0462/2017); (*) (nr. 0463/2017); (*) (nr. 0464/2017); (*) (nr. 0465/2017); (*) (nr. 0466/2017); (*) (nr. 0467/2017); (*) (nr. 0468/2017); (*) (nr. 0469/2017); (*) (nr. 0470/2017); Gaspare Inglese (nr. 0471/2017); (*) (nr. 0472/2017); (*) (nr. 0473/2017); (*) (nr. 0474/2017); (*) (nr. 0475/2017); (*) (nr. 0476/2017); (*) (nr. 0477/2017); (*) (nr. 0478/2017); (*) (nr. 0479/2017); (*) (nr. 0480/2017); (*) (nr. 0481/2017); (*) (nr. 0482/2017); (*) (nr. 0483/2017); (*) (nr. 0484/2017); (*) (nr. 0485/2017); (*) (nr. 0486/2017); Clara Pérez Sánchez (nr. 0487/2017); (*) (nr. 0488/2017); Sergio Ianni (nr. 0490/2017); (*) (nr. 0491/2017); (*) (nr. 0492/2017); (*) (nr. 0493/2017); Alessia Margheritini (nr. 0494/2017); Elena Manzoni Di Chiosca (nr. 0495/2017); Remo Pulcini (nr. 0496/2017); (*) (nr. 0497/2017); (*) (nr. 0498/2017); (*) (nr. 0499/2017); (*) (nr. 0500/2017); Jeremy Mesdouze (nr. 0501/2017); Marco Bava (nr. 0502/2017); Marco Bava (nr. 0503/2017); Marco Bava (nr. 0504/2017); Marco Bava (nr. 0505/2017); Marco Bava (nr. 0506/2017); Marco Bava (nr. 0507/2017); Marco Bava (nr. 0508/2017); Natália Blahová (nr. 0509/2017); Luigi Salvatore Iasevoli (nr. 0510/2017).

Petițiile nr. 0441/2017 și 0489/2017 au fost radiate din registru în urma retragerii de către solicitant a acestor petiții după înregistrarea lor.


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 3 iulie 2017 și 6 iulie 2017.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 15.55.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Vandenkendelaere, Žitňanská

Notă juridică