Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0007(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0185/2017

Внесени текстове :

A8-0185/2017

Разисквания :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Гласувания :

PV 04/07/2017 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0283

Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

18. Макрофинансова помощ за Молдова ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Petras Auštrevičius (докладчик по становището на комисията AFET), Siegfried Mureşan (докладчик по становището на комисията BUDG), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Daniel Caspary, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser и Kazimierz Michał Ujazdowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Sorin Moisă.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 4.7.2017 г г.

Правна информация