Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0007(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0185/2017

Ingediende teksten :

A8-0185/2017

Debatten :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Stemmingen :

PV 04/07/2017 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0283

Notulen
Maandag 3 juli 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

18. Macrofinanciële bijstand aan Moldavië ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Petras Auštrevičius (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Siegfried Mureşan (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser en Kazimierz Michał Ujazdowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Sorin Moisă.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 4.7.2017.

Juridische mededeling