Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0007(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0185/2017

Teksty złożone :

A8-0185/2017

Debaty :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Głosowanie :

PV 04/07/2017 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0283

Protokół
Poniedziałek, 3 lipca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

18. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Petras Auštrevičius (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Siegfried Mureşan (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser i Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Sorin Moisă.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 4.7.2017.

Informacja prawna