Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0007(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0185/2017

Ingivna texter :

A8-0185/2017

Debatter :

PV 03/07/2017 - 18
CRE 03/07/2017 - 18

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0283

Protokoll
Måndagen den 3 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

18. Makroekonomiskt stöd till Moldavien ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Petras Auštrevičius (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, Daniel Caspary för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser och Kazimierz Michał Ujazdowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini och Krisztina Morvai.

Talare: Valdis Dombrovskis och Sorin Moisă.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 4.7.2017.

Rättsligt meddelande