Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2274(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0213/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0213/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 19
CRE 03/07/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0278

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - Στρασβούργο

19. Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα [2016/2274(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Η Marlene Mizzi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Hans-Olaf Henkel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Telička (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Μαρία Σπυράκη, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Marlene Mizzi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου