Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2576(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000045/2017 (B8-0321/2017)

Debatten :

PV 03/07/2017 - 20
CRE 03/07/2017 - 20

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 3 juli 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

20. Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en HCV in Europa (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000045/2017) van Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en virale hepatitis in Europa (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná licht de vraag toe.

Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Claudiu Ciprian Tănăsescu, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, Julia Reid, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli en Paloma López Bermejo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, over de reactie van de EU op hiv/aids, tuberculose en hepatitis C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 5.7.2017.

Juridische mededeling