Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2272(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0214/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0214/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 21
CRE 03/07/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0287

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις [2016/2272(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Ο Pascal Durand προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Νότης Μαριάς, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου