Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 3 юли 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

23. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

комисия EMPL: Constance Le Grip

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация