Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 3. juuli 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Volituste kontrollimine
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Puutumatuse kaitsmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Kodukorra tõlgendamine
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Esitatud dokumendid
 15.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Tööplaan
 18.Makromajanduslik finantsabi Moldovale ***I (arutelu)
 19.Euroopa standardid 21. sajandil (arutelu)
 20.HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas (arutelu)
 21.Toodete eluea pikendamine: kasu tarbijatele ja äriühingutele (lühiettekanne)
 22.Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (lühiettekanne)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.Eraturvafirmad (lühiettekanne)
 25.Töötingimused ja ebakindlad töösuhted (lühiettekanne)
 26.Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (lühiettekanne)
 27.Kalastusturismi roll kalapüügi mitmekesistamises (lühiettekanne)
 28.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (152 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (59 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (79 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (25 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (244 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (398 kb)
Õigusalane teave