Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 3. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Piemiņas brīdis
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Pieprasījums atcelt imunitāti
 7.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Reglamenta interpretācija
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 13.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Darba kārtība
 18.Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I (debates)
 19.Eiropas standarti 21. gadsimtam (debates)
 20.Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV), tuberkulozes un C vīrushepatīta (HCV) epidēmijas vēršanās plašumā Eiropā (debates)
 21.Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem (īss izklāsts)
 22.Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (īss izklāsts)
 23.Komiteju un delegāciju sastāvs
 24.Privātie drošības uzņēmumi (īss izklāsts)
 25.Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība (īss izklāsts)
 26.Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (īss izklāsts)
 27.Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā (īss izklāsts)
 28.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (158 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (59 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (79 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (11 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (23 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (249 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (63 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (402 kb)
Juridisks paziņojums