Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 3 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.Begäran om fastställelse av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Tolkning av arbetsordningen
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 14.Inkomna dokument
 15.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Arbetsplan
 18.Makroekonomiskt stöd till Moldavien ***I (debatt)
 19.Europeiska standarder för 2000-talet (debatt)
 20.Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemier i Europa (debatt)
 21.Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag (kortfattad redogörelse)
 22.Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (kortfattad redogörelse)
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.Privata säkerhetsföretag (kortfattad redogörelse)
 25.Arbetsvillkor och osäkra anställningar (kortfattad redogörelse)
 26.En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (kortfattad redogörelse)
 27.Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket (kortfattad redogörelse)
 28.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (157 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (59 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (78 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (23 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (250 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (397 kb)
Rättsligt meddelande