Indeks 
Zapisnik
PDF 246kWORD 79k
Ponedjeljak, 3. srpnja 2017. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Nastavak zasjedanja
 2.Sjećanje
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav Parlamenta
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 7.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 10.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 11.Tumačenje Poslovnika
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 13.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 16.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 17.Plan rada
 18.Makrofinancijska pomoć Moldovi ***I (rasprava)
 19.Europske norme za 21. stoljeće (rasprava)
 20.Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (rasprava)
 21.Duži vijek trajanja proizvoda: prednosti za potrošače i poduzeća (kratko predstavljanje)
 22.Kršenje ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid (kratko predstavljanje)
 23.Sastav odbora i izaslanstava
 24.Privatna zaštitarska društva (kratko predstavljanje)
 25.Uvjeti rada i nesigurnost radnih mjesta (kratko predstavljanje)
 26.Prema paneuropskom okviru za pokrivene obveznice (kratko predstavljanje)
 27.Uloga turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva (kratko predstavljanje)
 28.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05 h.


2. Sjećanje

Predsjednik u ime Parlamenta odaje počast Simone Veil, prvoj izravno izabranoj predsjednici Europskog parlamenta.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

Predsjednik je priopćio da će se svečana komemoracija u čast Simone Veil održati sutra, u utorak 4. srpnja 2017. u vijećnici u 12 sati i da će se zastupnici koji će prisustvovati pogrebu u srijedu 5. srpnja 2017. u Parizu smatrati „opravdano odsutnima”.

Govorili su Terry Reintke, o usvajanju zakona o homoseksualnim brakovima u Bundestagu 30. lipnja 2017., Franck Proust, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o političkoj ličnosti Simone Veil, i Patrizia Toia, također o toj temi i kako bi podsjetila na kritičnu situaciju zbog priljeva imigranata u Italiju.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

Anna Elżbieta Fotyga bila je nazočna na sjednici od 15. lipnja 2017, ali njezino ime nije na popisu nazočnih.


4. Sastav Parlamenta

Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine priopćila su da je Ian Duncan imenovan za člana britanske vlade s učinkom od 23. lipnja 2017.

Nadležna tijela Republike Malte priopćila su da je Therese Comodini Cachia izabrana za zastupnicu u malteškom parlamentu s učinkom od 24. lipnja 2017.

Victor Negrescu izabran je za ministra europskih poslova u Rumunjskoj s učinkom od 30. lipnja 2017.

Parlament je napomenuo da su u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima te dužnosti nespojive s dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te je njihova mjesta proglasio praznima s učinkom od 23. lipnja, 24. lipnja, odnosno 30.lipnja 2017.

°
° ° °

Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine obavijestila su o izboru Johna Flacka u Europski parlament s učinkom od 28. lipnja 2017., kao i Ruperta Matthewsa i Wajida Khana s učinkom od 29. lipnja 2017., te Johna Howartha s učinkom od 30. lipnja 2017., kao zamjena za Vicky Ford, Andrewa Lewera, Afzala Khana odnosno Anneliese Dodds.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu John Flack, Rupert Matthews, Wajid Khan i John Howarth sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlement potvrđuje valjanost mandata zastupnika Thierryja Cornilleta i Patricije Lalonde.


6. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Grčka nadležna tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Manolisu Kefalogiannisu u okviru postupka koji je protiv njega pokrenut.

U skladu s člankom 9 stavkom 1 Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


7. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Odbor JURI, nadležan za ta pitanja, obavijestio je predsjednika da je Stanislav Polčák povukao zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta i da je postupak zaštite imuniteta stoga zaključen.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a, ECR-a, Verts/ALE-a i ENF-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor ECON: Anne Sander umjesto Alaina Lamassourea

Odbor EMPL: Anne Sander više nije član.

Odbor AFCO: Alain Lamassoure umjesto Constance Le Grip

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Daniel Dalton umjesto Anneleen Van Bossuyt

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Jakop Dalunde umjesto Eve Joly

Odbor BUDG: André Elissen

Odbor FEMM: André Elissen

Izaslanstvo za odnose s Afganistanom: André Elissen

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)). Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja radi zapošljavanja visokokvalificiranih radnika (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD)). Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- Odbor REGI, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

- Odbor INTA, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)). Izvjestitelj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- odbori EMPL i CULT, na temelju izvješća o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Izvjestitelji: Svetoslav Hristov Malinov i Thomas Mann (A8-0244/2017)

- Odbor EMPL, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima iz uzoraka (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Izvjestitelj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutra, u utorak 4. srpnja 2017., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

- preporuku odbora JURI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. lipnja 2017. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- preporuku odbora JURI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. lipnja 2017. o zamjeni priloga I., II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Preporuke se smatraju prihvaćenima osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne podnese prigovor. U suprotnom se o njima glasuje.

Te su dvije preporuke dostupne na stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


11. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik je obavijestio Parlament, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 5. stavka 5. Poslovnika koje je dao Odbor za ustavna pitanja, od kojeg je zatraženo mišljenje o primjeni te odredbe:

Pristup povjerljivim informacijama podložan je pravilima utvrđenima međuinstitucijskim sporazumima koje je sklopio Parlament, a koji su vezani za postupanje s povjerljivim infomacijama1a i za unutarnja pravila za njihovu primjenu koja su usvojila nadležna tijela Parlamenta1b.

__________________

1a   Međuinstitucionalni sporazum od 20. studenoga 2002. između Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu Europskog parlamenta informacijama osjetljive prirode Vijeća iz područja sigurnosne i obrambene politike (SL C 298 od 30.11.2002., str. 1.).

   Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije od 20. listopada 2010. (SL L 304 od 20.11.2010., str. 47.).

   Međuinstitucijski sporazum od 12. ožujka 2014. između Europskog parlamenta i Vijeća o slanju Europskom parlamentu klasificiranih podataka Vijeća, a koji se odnose na predmete koji nisu iz područja zajedničke vanjske i sigurnosne politike, i o postupanju Europskog parlamenta s njima (SL C 95 od 1.4.2014., str. 1.).

1b   Odluka Europskog parlamenta od 23. listopada 2002. o provedbi međuinstitucionalnog sporazuma o pristupu Europskog parlamenta informacijama Vijeća iz područja sigurnosne i obrambene politike koje su osjetljive prirode (SL C 298 od 30.11.2002., str. 4.).

   Odluka Predsjedništva od 15. travnja 2013. o pravilima o postupanju Europskog parlamenta s povjerljivim dokumentima (SL C 96 od 1.4.2014., str. 1.).

Ako nijedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na to tumačenje, u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika, u roku od 24 sata nakon njegove objave, tumačenje se smatra prihvaćenim. U suprotnome, o njemu se glasuje u Parlamentu.

°
° ° °

Predsjednik je obavijestio zastupnike, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju članka 210.a Poslovnika, koje je dao Odbor za ustavna pitanja, od kojeg je zatraženo mišljeno o primjeni te odredbe:

„Ovaj članak primjenjuje se u mjeri u kojoj primjenjivi pravni okvir koji se odnosi na postupanje s povjerljivim informacijama predviđa mogućnost uvida u povjerljive informacije na sastanku zatvorenom za javnost izvan sigurnih prostora.”

Ako nijedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor na to tumačenje, u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika, u roku od 24 sata nakon njegove objave, tumačenje se smatra prihvaćenim. U suprotnome, o njemu se glasuje u Parlamentu.


12. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća ovaj tjedan potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA), koje zajednički poduzima više država članica (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1683/95 o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 - 2012/0193(COD)).


13. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednice u siječnju 2017., druge sjednice u veljači 2017. te prve i druge sjednice u ožujku 2017. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2017.: unošenje viška iz financijske godine 2016. (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br.1287/2003 (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Finske – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Češkoj (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o privatnim zaštitarskim društvima (2016/2238(INI)) – odbor AFET - Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Izvješće o funkcioniranju franšiznog poslovanja u maloprodajnom sektoru (2016/2244(INI)) – odbor IMCO - Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Izvješće s preporukama Komisiji o rokovima zastare za prometne nesreće (2015/2087(INL)) – odbor JURI - Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Okvirnog sporazuma između Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) – odbor AFET - Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Izvješće s preporukama Komisiji o zajedničkim minimalnim standardima za građanski postupak u EU-u (2015/2084(INL)) – odbor JURI - Izvjestitelj: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Izvješće o europskim normama – provedba Uredbe (EU) br. 1025/2012 (2016/2274(INI)) – odbor IMCO - Izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Izvješće o dužem vijeku trajanja proizvoda: prednosti za potrošače i poduzeća (2016/2272(INI)) – odbor IMCO - Izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Memoranduma o razumijevanju između Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim IT sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde i Eurojusta (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) – odbor LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Nacrt preporuke vijeću o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 72. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (2017/2041(INI)) – odbor AFET - Izvjestitelj: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Izvješće na temu Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose (JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) – odbor AFET – odbor CULT - Izvjestitelj: Elmar Brok - Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Izvješće o ulozi turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva (2016/2035(INI)) – odbor PECH - Izvjestiteljica: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Izvješće o kršenjima ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid (2016/2239(INI)) – odbor AFET - Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Izvješće o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta (2016/2221(INI)) – odbor EMPL - Izvjestitelj: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)) – odbor ECON - Izvjestitelj: Michael Theurer (A8-0225/2017)

- Izvješće o promicanju kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama Unije: primjena članka 349. UFEU-a (2016/2250(INI)) – odbor REGI - Izvjestitelj: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) – odbor ECON – odbor JURI - Izvjestitelj: Hugues Bayet - Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2017 Europske unije za financijsku godinu 2017.: unošenje viška iz financijske godine 2016. (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE)) – odbor AFET - Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane (2017/2036(INI)) – odbor AFET - Izvjestiteljica: Elena Valenciano (A8-0233/2017)

- Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2016. (2016/2308(INI)) – odbor AFET - Izvjestiteljica: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Izvješće Prema paneuropskom okviru za pokrivene obveznice (2017/2005(INI)) – odbor ECON - Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) – odbor ENVI - Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Izvješće o mjerama EU-a za održivost (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) - odbor ENVI - Izvjestitelj: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o prihvatu, u ime Europske unije, izmjene Protokola iz 1999. o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) – odbor ENVI - Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Španjolske EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestiteljica: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Izvješće o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2018. (2017/2043(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) – odbor CONT – odbor LIBE - Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle - Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)


15. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podnesena su sljedeća dulja zastupnička pitanja za pisani odgovor s raspravom (članak 130.b Poslovnika):

— (O-000029/2017) koje su Komisiji postavili Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen i Ivan Štefanec: Praćenje skandala s uvozom mesa iz Brazila (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) koje je Komisiji postavila Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a: Vojska EU-a (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).


16. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

— (O-000045/2017) koje su Komisiji postavili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI: Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017);

— (O-000057/2017) koje su Komisiji postavili Bernd Lange, Daniel Caspary i David Martin, u ime Odbora INTA: Odluka Suda od 16. svibnja 2017. o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) koje su Komisiji postavili Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor i Eleonora Evi, u ime Odbora ENVI,: Lov na kitove u Norveškoj (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).


17. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za srpanj 2017. (PE 607.301/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Predsjednik je priopćio da će se sutra u 12 sati u vijećnici održati svečanost u sjećanje na Simone Veil te je predložio da se na dnevni red sjednice od utorka uvrsti točka „Odavanje počasti Simone Veil”, prije glasovanja. Predsjednik je obavijestio da će zajedno s predsjednikom Komisije Jean-Claudeom Junckerom i predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom u srijedu prisustvovati pogrebu Simone Veil u Parisu, te je stoga predložio da se naziv prve točke dnevnog reda sjednice od srijede izmijeni kako slijedi: „Izjave Europskog vijeća i Komisije o pripremi sastanka skupine G20 7. i 8. srpnja 2017.”

Parlament se složio s prijedlogom.

Ponedjeljak

Zahtjev kluba zastupnika ENF-a da se kao prva točka dnevnog reda sjednice od ponedjeljka uvrste izjave Vijeća i Komisije o temi „Frontex: alarmantna migracijska kriza uz mediteransku obalu Španjolske”.

Govorio je Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, kako bi predstavio zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Utorak i srijeda

Nema predloženih izmjena.

Četvrtak

Zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL-a da se kao druga točka dnevnog reda za četvrtak nakon zajedničke rasprave „Ugovor iz Marakeša: pristup djelima ili drugim zaštićenim sadržajima za slijepe i slabovidne osobe” (točke 42. i 41. konačnog nacrta dnevnog reda) doda izjava Komisije o pitanju za usmeni odgovor „Lov na kitove u Norveškoj”. Rasprava bi se zaključila podnošenjem prijedloga rezolucija, o kojima bi se glasovalo na sjednici u rujnu.

Govorili su Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je predstavila zahtjev, Paul Rübig koji je zatražio da se rasprava ne zaključi podnošenjem prijedloga rezolucija i Anja Hazekamp koja je iznijela stajalište protiv tog zahtjeva.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (166 za, 142 protiv, 16 uzdržanih) prihvatio zahtjev kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

18. Makrofinancijska pomoć Moldovi ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Sorin Moisă (A8-0185/2017)

Sorin Moisă predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Petras Auštrevičius (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Siegfried Mureşan (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias, Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser i Kazimierz Michał Ujazdowski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini i Krisztina Morvai.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Sorin Moisă.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 4.7.2017..


19. Europske norme za 21. stoljeće (rasprava)

Izvješće o europskim normama za 21. stoljeće [2016/2274(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi predstavila je izvješće.

Govorio je Hans-Olaf Henkel (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE).

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su: Pavel Telička (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andreas Schwab, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti, Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Davor Škrlec.

Govorili su: Elżbieta Bieńkowska i Marlene Mizzi.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 4.7.2017..


20. Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000045/2017) koje su Komisiji postavili Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI: Epidemije HIV-a, tuberkuloze i hepatitisa C u porastu su u Europi (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná obrazložila je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claudiu Ciprian Tănăsescu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margrete Auken, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie Schreijer-Pierik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli i Paloma López Bermejo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos, Maria Grapini i Krisztina Morvai.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, u ime Odbora ENVI, o mjerama EU-a za suzbijanje HIV-a/AIDS-a, tuberkuloze i hepatitisa C (2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 5.7.2017..


21. Duži vijek trajanja proizvoda: prednosti za potrošače i poduzeća (kratko predstavljanje)

Izvješće o dužem vijeku trajanja proizvoda: prednosti za potrošače i poduzeća [2016/2272(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa Jaakonsaari i João Ferreira.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika od 4.7.2017..


22. Kršenje ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid (kratko predstavljanje)

Izvješće o kršenjima ljudskih prava u kontekstu ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid [2016/2239(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda održao je predstavljanje.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor i Stanislav Polčák.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika od 4.7.2017..


23. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor EMPL: Constance Le Grip

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


24. Privatna zaštitarska društva (kratko predstavljanje)

Izvješće o privatnim zaštitarskim društvima [2016/2238(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika od 4.7.2017..


25. Uvjeti rada i nesigurnost radnih mjesta (kratko predstavljanje)

Izvješće o uvjetima rada i nesigurnosti radnih mjesta [2016/2221(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tania González Peñas i Georgios Epitideios.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.16 zapisnika od 4.7.2017..


26. Prema paneuropskom okviru za pokrivene obveznice (kratko predstavljanje)

Izvješće „Prema paneuropskom okviru za pokrivene obveznice” [2017/2005(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 4.7.2017..


27. Uloga turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva (kratko predstavljanje)

Izvješće o ulozi turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva [2016/2035(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 4.7.2017..


28. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák, Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo i Claudiu Ciprian Tănăsescu.


29. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 607.301/OJMA).


30. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00 h.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Becker, Bours, Cofferati, Crowley, Eickhout, Faria, Kirton-Darling, La Via, Le Pen, Matera, Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská

Pravna napomena