Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0227/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0227/2017

Keskustelut :

PV 04/07/2017 - 3
CRE 04/07/2017 - 3

Äänestykset :

PV 04/07/2017 - 6.10
CRE 04/07/2017 - 6.10
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0284
P8_TA(2019)0309

Pöytäkirja
Tiistai 4. heinäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

3. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Hugues Bayet ja Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Hugues Bayet ja Evelyn Regner esittelivät mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elly Schlein (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Rosa Estaràs Ferragut, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stanisław Ożóg, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Pascal Durand, David Coburn, Laurenţiu Rebega, Brian Hayes, Jeppe Kofod, Sander Loones, Fabio De Masi, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Matt Carthy, Markus Ferber, Peter Simon, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Luděk Niedermayer, Cătălin Sorin Ivan, Gunnar Hökmark, Ana Gomes ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Tomc, Maria Grapini, Notis Marias, Marco Valli, Eleftherios Synadinos, Othmar Karas, Ramón Jáuregui Atondo, Krisztina Morvai ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Hugues Bayet ja Evelyn Regner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2017, kohta 6.10.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus