Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2084(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0210/2017

Ingivna texter :

A8-0210/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2017 - 6.8
CRE 04/07/2017 - 6.8

Antagna texter :

P8_TA(2017)0282

Protokoll
Tisdagen den 4 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.8. Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om gemensamma civilprocessrättsliga miniminormer i Europeiska unionen [2015/2084(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Emil Radev (A8-0210/2017)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0282)

Inlägg:

Emil Radev (föredragande) före omröstningen.

Rättsligt meddelande