Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2238(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0191/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0191/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 24
CRE 03/07/2017 - 24

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.15
CRE 04/07/2017 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0289

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.15. Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας [2016/2238(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0289)

Παρεμβάσεις

Η Hilde Vautmans προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 4, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου