Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 4. juli 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Status over det maltesiske formandskab for Rådet (forhandling)
 3.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (forhandling)
 4.Mindeord over Simone Veil
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Udnævnelse af et medlem af Europa-Kkommissionen (afstemning)
  6.2.Rammeaftale mellem EU og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2017/001 ES/Castilla y León minedrift ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.4.Europæiske standarder til det 21. århundrede til det 21. århundrede (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.5.På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.6.Den fiskerirelaterede turismes rolle i diversificeringen af fiskeriet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.7.Forældelsesfrister for trafikulykker (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.8.Fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i EU (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.9.Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova ***I (afstemning)
  6.10.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (afstemning)
  6.11.Indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine ***I (afstemning)
  6.12.Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: Indsættelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016 (afstemning)
  6.13.Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og virksomheder (afstemning)
  6.14.Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (afstemning)
  6.15.Private sikkerhedsfirmaer (afstemning)
  6.16.Arbejdsvilkår og usikker ansættelse (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)
 12.EU's forsvarsplan og Europas fremtid (debat om et aktuelt spørgsmål)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Fortolkning af forretningsordenen
 15.Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser frem til 2025 (forhandling)
 16.Budget 2018 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)
 17.Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (forhandling)
 18.Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (godkendelse) *** - Indgåelse af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (beslutning) (forhandling)
 19.En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (forhandling)
 20.Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling (forhandling)
 21.Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen
Protokol
Endelig udgave (184 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (64 kb)
  Bilag 1
Endelig udgave (7 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (81 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (30 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (82 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (275 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (63 kb)
  Afstemningsresultater
Endelig udgave (490 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (1280 kb)
Juridisk meddelelse