Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2308(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0234/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0234/2017

Συζήτηση :

PV 05/07/2017 - 12
CRE 05/07/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.1
CRE 06/07/2017 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0306

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία [2016/2308(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kati Piri (A8-0234/2017)

Η Kati Piri παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Knut Fleckenstein, Charles Tannock, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Marietje Schaake, Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jordi Solé, James Carver, Mario Borghezio, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Esther de Lange, Νίκος Ανδρουλάκης, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Rebecca Harms, Beatrix von Storch και Georg Mayer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Udo Voigt, Lars Adaktusson, Δημήτρης Παπαδάκης, Ελένη Θεοχάρους, Marie-Christine Arnautu, Ελευθέριος Συναδινός, Željana Zovko, Javi López, Angel Dzhambazki, Λευτέρης Χριστοφόρου, Ana Gomes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Eugen Freund, Bernd Lucke, Μιλτιάδης Κύρκος, Mark Demesmaeker, Marju Lauristin και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Branislav Škripek, Νεοκλής Συλικιώτης, Igor Šoltes, Λάμπρος Φουντούλης, José Inácio Faria, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Sógor, Julie Ward, Σοφία Σακοράφα και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Matti Maasikas και Kati Piri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου