Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. liepos 5 d. - Strasbūras

15. Viena Europos Parlamento būstinė (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Viena Europos Parlamento būstinė (2017/2757(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Karmenu Vella (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Anne Sander PPE frakcijos vardu ( ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ashley Fox), Jérôme Lavrilleux dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy S&D frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Seán Kelly dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Ashley Fox ECR frakcijos vardu ( jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jérôme Lavrilleux), Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Anne Sander) ir Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Roger Helmer EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Aymeric Chauprade, nepriklausomas Parlamento narys, ( jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Peter Liese ( jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Jérôme Lavrilleux) ir Françoise Grossetête, Joachim Starbatty dėl diskusijų eigos, Josef Weidenholzer, Morten Messerschmidt, Nathalie Griesbeck, Bart Staes, Marco Valli, Diane James, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Brando Benifei, Hans-Olaf Henkel, Stanislav Polčák, Joachim Starbatty, Francesc Gambús, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Esther de Lange ir Jérôme Lavrilleux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Anneli Jäätteenmäki, José Inácio Faria ir Indrek Tarand.

Kalbėjo: Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika