Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0338(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0225/2017

Ingivna texter :

A8-0225/2017

Debatter :

PV 05/07/2017 - 19
CRE 05/07/2017 - 19

Omröstningar :

PV 06/07/2017 - 11.9
CRE 06/07/2017 - 11.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0314

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen * (debatt)
CRE

Betänkande om om förslaget till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen [COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Michael Theurer (A8-0225/2017)

Michael Theurer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Neena Gill för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides och Michael Theurer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 6.7.2017.

Rättsligt meddelande