Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2739(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000057/2017

Внесени текстове :

O-000057/2017 (B8-0323/2017)

Разисквания :

PV 05/07/2017 - 20
CRE 05/07/2017 - 20

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 5 юли 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Решение на Съда на ЕС от 16 май 2017 г. относно споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000057/2017), зададен от Bernd Lange, Daniel Caspary и David Martin, от името на комисията INTA към Комисията: Решение на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. относно Споразумението за свободна търговия ЕС-Сингапур (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Christofer Fjellner, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Seán Kelly и Karoline Graswander-Hainz.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

Правна информация