Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2739(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000057/2017

Ingivna texter :

O-000057/2017 (B8-0323/2017)

Debatter :

PV 05/07/2017 - 20
CRE 05/07/2017 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2017 - Strasbourg

20. EU-domstolens avgörande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000057/2017) från Bernd Lange, Daniel Caspary och David Martin, för utskottet INTA till kommissionen: EU-domstolens yttrande av den 16 maj 2017 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Seán Kelly och Karoline Graswander-Hainz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande