Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0097/2017

Keskustelut :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Äänestykset :

PV 06/07/2017 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0312

Pöytäkirja
Torstai 6. heinäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

6. Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I - Tiettyjen teosten ja muun suojatun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0097/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson esitteli mietinnöt.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Helga Stevens (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rosa Estaràs Ferragut (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Margrete Auken (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva ja Gilles Lebreton.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Max Andersson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.7 ja istunnon pöytäkirja 6.7.2017, kohta 11.8.

Oikeudellinen huomautus