Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0278(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0097/2017

Dezbateri :

PV 06/07/2017 - 6
CRE 06/07/2017 - 6

Voturi :

PV 06/07/2017 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0312

Proces-verbal
Joi, 6 iulie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

6. Utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte protejate în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate ***I - Schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională [COM(2016)0596 - C8-0381/2016 - 2016/0278(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Max Andersson (A8-0097/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate [COM(2016)0595 - C8-0380/2016 - 2016/0279(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Max Andersson (A8-0102/2017)

Max Andersson prezintă rapoartele.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Helga Stevens (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Rosa Estaràs Ferragut (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Margrete Auken (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Julie Ward, în numele Grupului S&D, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Emil Radev, Tiemo Wölken, Kostadinka Kuneva și Gilles Lebreton.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria și Nicola Caputo.

Au intervenit: Christos Stylianides și Max Andersson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 6.7.2017 și punctul 11.8 al PV din 6.7.2017.

Notă juridică