Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2758(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0477/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0477/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2017 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0307

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.2. Σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία: οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η θητεία της (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων, που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού, σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της (2017/2758(RSO)) (B8-0477/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0307)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου